The Whole Rymdwebs FAQ

Last changed on Tue Oct 26 14:22:16 2010 CEST

(Entries marked with ** were changed within the last 24 hours; entries marked with * were changed within the last 7 days.)


1. Allmänt


2. Mejl


3. Web


4. Domän


1. Allmänt


1.1. Vad är Rymdwebs affärsidé?

Rymdwebs affärsidé är att förse sina kunder med på bastjänster på Internet.

Edit this entry / Log info / Last changed on Tue Aug 20 22:20:39 2002 by Christoffer Soop


1.2. Vilka tjänster säljer Rymdweb?

Rymdweb säljer huvudsakligen mejl-, web och domäntjänster.

Edit this entry / Log info / Last changed on Tue Aug 20 22:24:01 2002 by Christoffer Soop


1.3. Kan jag ställa min egen server hos Rymdweb?

Ja, vi samarbetar med Internet5 och har plats i deras serverhall. Kontakta oss för offert!

Serverhallen är mycket säker med ett ordentligt skalskydd, dubbel elförsörjning med batteribackup och sex dieselgeneratorer, ett halon-liknande brandskydd, videoövervakning, dubbla kylsystem etc etc. Anslutning till stadsnät och backbone i tre olika punkter ger tillförlitlig anslutning till Internet. Internet 5 peerar i samtliga GIX-punkter i Sverige, vilket minimerar risken för avbrott.

Edit this entry / Log info / Last changed on Wed Nov 19 10:45:38 2003 by Christoffer Soop


2. Mejl


2.1. Vad är användarnamnet för mitt mejlkonto?

Mejlkonton på Rymdwebs servrar inkluderar även domännamnet. Detta gör att man enkelt kan ha samma mottagarnamn på flera olika domäner utan att det blir namnkollisioner. Användarnamn för mejlkonton är alltså på formen

  namn@rymdweb.com
... där rymdweb.com är utbytt mot din egen domän. En del mejlklienter har problem med @-tecknet i användarnamnet. Prova istället att ange

  namn%rymdweb.com
... om du får problem.

Speciellt äldre varianter av Netscape har problem (speciellt Netscape 4.71). Vi rekommenderar att ni uppgraderar till Mozilla - http://mozilla.org

Edit this entry / Log info / Last changed on Wed Nov 19 10:48:50 2003 by Christoffer Soop


2.2. Vad gör jag om jag glömmer bort mitt lösenord?

Kontakta rymdweb på info@rymdweb.com så får du ett nytt.

Edit this entry / Log info / Last changed on Tue Aug 20 22:32:39 2002 by Christoffer Soop


2.3. Har Rymdweb någon webmejl?

Ja, ett hotmailliknande program finns på

  http://mail.rymdweb.com/cgi-bin/sqwebmail
Angående användarnamn se FAQ 2.1

Edit this entry / Log info / Last changed on Mon Aug 26 15:53:29 2002 by Christoffer Soop


2.4. Vilken POP/IMAP-server skall jag använda?

Använd pop.rymdweb.com respektive imap.rymdweb.com.

Edit this entry / Log info / Last changed on Thu Sep 12 10:37:06 2002 by Christoffer Soop


2.5. Vilken server för utgående post (SMTP) skall jag använda?

Rymdweb har en server för våra kunders utående e-post (SMTP-server): esmtp.rymdweb.com

Till skillnad från vanliga smtp-servrar använder esmtp.rymdweb.com port 8025. Anledningen är att många internetleverenatörer har valt att spärra trafiken på den ordinarie porten (25) i ett försök att förhindra SPAM och spridande av virus.

För att säkerhetsställa att Rymdwebs servrver inte används till att skicka SPAM måste man ange användarnamn och lösenord. Det är samma användarnamn och lösenord som för ingående e-post (POP/IMAP); tänk dock på att det tar upp till en timme innan SMTP-servern har uppdaterats om du ändrar lösenordet. Ändringar av lösenord kan göras i webmejlen och i mejladministrationen som nås från vår hemsida.

Edit this entry / Log info / Last changed on Mon Feb 2 16:57:53 2004 by Christoffer Soop


2.6. Hur gör jag för att få mailadressen user@dom.com att gå till fler än en mottagare?

Förutsatt att du har loggat in på domänen dom.com som postmaster (d v s administratör på domänen) via Rymdwebs administrationssytem för mejl, kan skapa ett alias med flera mottagare.

För att skapa ett alias med flera mottagare lägger du till samma alias flera gånger men med olika mottager varje gång. Observera att du även kan lägga till mottagare på andra domäner genom att skapa en s k forward, eller vidaresändning för adressen.

Edit this entry / Log info / Last changed on Mon Jan 12 10:39:26 2004 by csoop


2.7. Har Rymdweb skydd för SPAM?

Ja.

Rymdweb har sedan en tid tillbaka ett filter mot oönskad epost, ä k s SPAM. Filtrert är en kombination av listor över godkända avsändare, blockerade avsändare och en s k bayesisk filtrering.

Bayesisk filtrering innebär att filtret på statistisk väg tränas att skilja på vanlig e-post och SPAM. Denna funktion är inte helt perfekt vilket innebär att enstaka SPAM kan slippa igenom och värre, att godkända mejl blockeras. Mejl som blockeras skickas tillbaka till avsändaren ("studsar") med information om att mejlet betraktas som SPAM och en uppmanining att kontakta postmaster@rymdweb.com för den skull att mejlet är helt legitimt.

För att SPAM-filtereringen skall fungera tillfredsställande krävs att alla epostanvändare för en given domän engagerar sig i att träna filtret (rapportera SPAM/icke-SPAM) och hantera listfunktionerna. Det är därför inte en tjänst som passar alla Rymdwebs kunder.

Är du intresserad av tjänsten kontakta Rymdweb. Mer information om det aktuella filtret hittar du på Source Forges hemsida för ASSP

Edit this entry / Log info / Last changed on Tue Apr 13 10:15:25 2004 by Christoffer Soop


2.8. Hur gör jag för att administrera Rymdwebs SPAM-filter?

Det är bara Rymdweb som kan administrera filtret.

Edit this entry / Log info / Last changed on Thu Sep 3 15:14:34 2009 by Hans


2.9. Kan man skicka "out-of-office"-meddelande (vacation) från er server?

Ja, gå in i mailadministrationen (https://mail.rymdweb.com/cgi-bin/qmailadmin/). Om din mailadress är fornamn@dom.com så gäller.

Huvudkonto: fornamn

Domän: dom.com

Kryssa i rutan "Aktivera e-postrobot" och fyll sedan i subjekt och innehåll. Avsluta med "Ändra kontouppgifter".

För att senare ta bort semestermeddelandet tar man bort krysset i rutan "Aktivera e-postrobot" och sparar.

Edit this entry / Log info / Last changed on Mon May 25 16:47:29 2009 by Hans


3. Web


3.1. Hur ändrar jag mina websidor?

För att ändra dina websidor behöver du använda FTP. FTP är ett grundläggande protokoll för filöverföring på Internet. Det finns många olika program som stöder FTP, det enklaste är förmodligen att använda webläsaren.

Prova att skriva

  ftp://dom.com:passwd@ftp.rymdweb.com

... i addressfältet där dom.com byts ut mot ditt domännamn och passwd mot ditt lösenord. Efter att du tryckt på "enter" skall webläsaren visa dig de kataloger och filer som du finns i din websajt.

  web   - innehåller dina websidor
  etc   - här placeras inställningar för webapplikationer
  cgi-bin - katalog för cgi-script

Edit this entry / Log info / Last changed on Tue Aug 20 23:02:23 2002 by Christoffer Soop


3.2. Vilka scriptspråk stöder Rymdweb?

Rymdweb använder sig enbart av Open Source, vilket innebär att vi stöder t ex PHP men inte Microsofts Active Server Pages (ASP). För närvarande kan du utöver PHP använda cgi-program, Python och Perl. Vill du att vi installerar stöd för någon särskild teknik? Kontakta Rymdweb så skall vi undersöka saken!

Edit this entry / Log info / Last changed on Tue Aug 20 23:06:43 2002 by Christoffer Soop


3.3. Kan jag använda en databas kopplad till min websajt?

Ja, Rymdweb använder sig av mySQL. Kontakta oss för närmare info och offert.

Edit this entry / Log info / Last changed on Tue Aug 20 23:08:39 2002 by Christoffer Soop


3.4. Problem med FTP (uppladdning av filer)

En del har problem med FTP. Om man lyckas koppla upp men inte kan se innehållet i mapparna så beror det troligtvis på att man använder aktiv FTP och har en brandvägg som inte släpper igenom trafik på port 20.

Aktiv FTP fungerar så att rollerna mellan klient och server skiftas. Klienten kommer att lyssna på port 20 och servern kopplar upp för att lämna data.

För att rätta till detta problem kan man göra på 2 sätt:

1) Öppna upp brandväggen på port 20 (tcp)

2) Ställa in FTP-klienten så den använder passiv FTP

För att ställa in Internet Explorer till att använda passiv FTP, gör så här:

* Klicka på "Tools" i menyn

* Välj "Internet Options"

* Gå till fliken "Advanced"

* En bit ner under rubriken "Browsing" klickar du i "Use passive FTP"

* Verkställ ändringarna och spara

Edit this entry / Log info / Last changed on Thu Nov 25 11:19:54 2004 by Hans Svensson


4. Domän


4.1. Vad är en domän, vad är DNS?

DNS står för "Domain Name System" och är det system som kopplar ett namn (t ex www.rymdweb.com) till IP-adresser (t ex 212.73.163.136).

En domän är ett namn under en s k toppdomän. Domäner och toppdomäner skiljs åt av en punkt. I t ex rymdweb.com är rymdweb domänen och com toppdomänen. Man talar också om subdomäner, t ex 'subdomain' i subdomain.rymdweb.com.

Varje domän definierar ett antal namn som pekar på IP-adresser, andra namn m m.

När man registerar en domän delegeras ansvaret för alla namn och subdomäner till den som registrerat domänen. Litet mer konkret krävs det att två namnservrar definerar domänens innehåll - en primär och en sekundär namnserver.

Att administrera en namnserver är inte helt trivialt och kräver två stycken permanenta IP-adresser. Vanligen överlåter den som registrerat domänen ansvaret för namnservrarna på någon annan, t ex Rymdweb AB.

Edit this entry / Log info / Last changed on Thu Jan 23 22:58:14 2003 by csoop


4.2. Måste jag betala både till Rymdweb och till Domaininfo/Netsol (Verisign)/Nunames/m fl?

Nej, Rymdweb tar gärna hand om faktureringen för registerhållningen

På internet skiljer man vanligen på de organisationer som registrerar domäner under en toppdomän (t ex .se, .com etc) och de som ansvarar för namnen under domänen (t ex rymdweb.se). Stora organisationer kan välja att ha egna namnservrar emedan mindre företag vanligen utkontrakterar namnserverdriften till andra företag, t ex Rymdweb AB.

Registratorföretag som Domaininfo/Netsol/Nunames tar en avgift för att registrera och underhålla domänennamnet under den valda toppdomänen emedan Rymdweb tar hand om defintionen (innehållet) av domänen. För att ha en domän på internet är det alltså vanligen minst tre parter inblandade: ägaren, registratorn och namnoperatören (Rymdweb).

Har du själv registrerat din domän kommer registratorns räkning gå direkt till dig. Om du har valt att låta Rymdweb ha hand om registreringn går räkningen från registratorn till Rymdweb och vi fakturerar dig istället. Detta har fördelen att du du slipper ha mer än en kontakt för domänhanteringen.

Om själv har registrerat domänen men vill att Rymdweb tar hand om faktureringen måste du ändra hos registratorn. Är registratorn en annan än Domaininfo, den registrator vi vanligen samarbetar med, måste du byta registrator. Kontakta Rymdweb så assisterar vi.

Edit this entry / Log info / Last changed on Fri Mar 19 11:06:41 2004 by Christoffer Soop


4.3. Vilka namnservrar skall jag använda om jag själv registrerar en ny domän?

Enklast är om du låter Rymdweb hantera registreringen av domäner. Vill du ändå hantera registreringen själv rekommenderar vi att du använder Domaininfo AB.

Ange följande namnservrar vid registrering av din domän:

primär namnserver
ns1.rymdweb.com 91.217.181.130
sekundär namnserver
ns2.rymdweb.com 91.217.181.131
Se till att ange DI-12-SOO som din tekniska kontakt så kan vi genomföra ändringar vid serveruppgraderingar och liknande.

Edit this entry / Log info / Last changed on Tue Oct 26 14:22:16 2010 by Hans


4.4. Hur gör jag för att registrera en ny domän?

Om du skall registrera en ny domän rekommenderar vi att du kontaktar Rymdweb för assistens - bäst är om vi utför registereringen åt dig. Om du är en privatperson skicka oss föjande information (speciellt en fungerande e-postadress är viktig!): Om du representerar ett företag behöver vi veta:

Edit this entry / Log info / Last changed on Thu Jan 15 10:05:31 2004 by Christoffer Soop


Rymdweb / Rymdwebs FAQ Wizard 1.0.4 / Feedback to Rymdweb AB
(times: user 0.02, sys 0, ch-user 0, ch-sys 0, real 0.01)