Rymdwebs FAQ Roulette

Hit your browser's Reload button to play again.


2.6. Hur gör jag för att få mailadressen user@dom.com att gå till fler än en mottagare?

Förutsatt att du har loggat in på domänen dom.com som postmaster (d v s administratör på domänen) via Rymdwebs administrationssytem för mejl, kan skapa ett alias med flera mottagare.

För att skapa ett alias med flera mottagare lägger du till samma alias flera gånger men med olika mottager varje gång. Observera att du även kan lägga till mottagare på andra domäner genom att skapa en s k forward, eller vidaresändning för adressen.

Edit this entry / Log info / Last changed on Mon Jan 12 10:39:26 2004 by csoop


Rymdweb / Rymdwebs FAQ Wizard 1.0.4 / Feedback to Rymdweb AB
(times: user 0.01, sys 0.01, ch-user 0, ch-sys 0, real 0.01)