Hoppa över menyn

Inställningsguide

Epost

Epostadressen är samma som inloggningsnamnet, och förslagsvis kortast möjligt. Mer talande adresser kan skapas med alias, t.ex. zaphod.beeblebrox@example.com som alias till zaphod@example.com. Man kan fånga upp variationer av felstavningar med alias, som annars skulle studsa.

Domänalias låter flera domäner kopplas till samma huvuddomän.

Värdena nedanför behövs när man använder Thunderbird, Outlook, eller liknande epostprogram.

IMAP, för inkommande epost

Mailen ligger kvar på våra servrar och kan kommas åt från många datorer. Läs den både i din smarttelefon och i vår webbmejl.
Server: imap.rymdweb.com
Port: 143
Säkerhet: Kryptering med STARTSSL-kommandot, med lösenord i klartext. Servern kräver autenticering.

POP, för inkommande epost

Tidigare var det vanligare att helt ta hem eposten från servrarna.
Server: pop.rymdweb.com
Port: 995
Säkerhet: Kryptering med SSL, med lösenord i klartext. Servern kräver autenticering.

SMTP, för utgående epost

Server: esmtp.rymdweb.com
Port: 587
Säkerhet: Kryptering med STARTTLS-kommandot, med lösenord i klartext. Servern kräver autenticering.

Webbmejl

Vi använder Roundcube. Vi har lagt in ett par tillägg, bl.a. för att automatiskt samla in epostadresser och lägga in i adressboken.

Kontoadministration

Logga in med ditt "snapbackkonto" så ser du länken till administrationsverktyget Postfixadmin.

Lösenordsåterställning

Vi lagrar inte lösenorden i klartext. Om du inte kan ditt lösenord måste du be en administratör om ett nytt.

Webbserver

FTP

FTP-server: ftp.rymdweb.com
Inloggningsnamn: Domännamnet